Potřebujete nové bydlení? Chystáte se na založení zahrady?

Jak zvládnout náročné terénní úpravy? Hledáte spolehlivého partnera na zemní práce? Využijte naše služby!

Provádíme kompletní realizace zahrad včetně plošné úpravy terénu . Jsme schopni zajistit veškeré terénní úpravy kolem domu i na zahradě. Naše služby můžete využít nejen v Českých Budějovicích ale v celém Jihočeském kraji. Zabýváme se zemními pracemi před založením zahrady, při její rekonstrukci, před založením trávníku i před vybudováním jezírka. Využíváme výhradně ověřenou stavební techniku a zkušené pracovníky a provádíme pouze takové úpravy, které jsou nezbytné pro splnění Vašich přání a požadavků na novou zahradu. Vždy se snažíme najít co nejlepší a nejšetrnější řešení pro Vás i Vaši zahradu.

A jaké konkrétní služby nabízíme?

Před založením zahrady

Modelace terénu je klíčová zejména při zakládání nové zahrady. Ať už se rozhodnete pro rekonstrukci stávající zahrady za domem, nebo potřebujete založit okrasnou zahradu u novostavby, úpravám terénu se rozhodně nevyhnete. Především je třeba srovnat a vymodelovat terén kolem domu tak, aby Vaše nová zahrada dokonale zapadla do okolní krajiny. Při všech zemních pracích je nutné respektovat vodní režim krajiny a vhodně zvolit skladbu podloží a substrátů pro zajištění ideálního růstu a vývoje Vaší zahrady.

A jak tedy konkrétně probíhají terénní úpravy před založením zahrady?

Na co se připravit? Nejprve využijeme těžkou mechanizaci pro hrubé srovnání a vymodelování stávajícího terénu, poté doplníme zeminu a kvalitní ornici a nakonec odvezeme méně kvalitní hlíny a suť k ekologické likvidaci.

Při rekonstrukci zahrady

Při revitalizaci nevyhovující zahrady přicházejí na řadu především zemní práce související se změnou profilu pozemku a úpravami svahů a spádů. Úprava terénu je však nutná také kvůli vydláždění chodníků, vybudování schodiště nebo přeměně prudkého svahu za domem na snadněji udržovatelné terasy či skalky. Velmi často zde platí, že i velmi malá úprava stávající zahrady může znamenat značný zásah těžkou technikou.

Je tak třeba počítat

například s odvážením a navážením zeminy, přemísťováním těžkých kamenů, převozem dlažby i navážením velkého množství písku. Proto je vhodné vše co nejlépe předem naplánovat a promyslet tak, abychom Vaši zahradu zatížili co nejméně.

Před založením trávníku

Rádi byste hustý anglický trávník před dům či na zahradu? Jaké terénní práce je třeba provést před jeho založením? Nejprve provedeme hrubou modelaci terénu použitím těžké stavební techniky. Především je nutné srovnat terén a případně také vytvořit nové terénní vlny, pokud budete požadovat členitý povrch simulující přirozený reliéf krajiny. Dále zbývá odklidit vzniklý stavební odpad, kameny a svrchní neúrodnou vrstvu zeminy a navézt novou vrstvu úrodné půdy pro růst trávníku.

V dalším kroku provedeme

jemné terénní úpravy k doladění povrchu a na jaře či na podzim můžeme přikročit k samotnému výsevu nebo položení travního koberce.

Pro vybudování jezírka

Součástí našich služeb je také stavba a údržba zahradních jezírek včetně přípravy terénu před jeho založením. Terénní práce před vybudováním jezírka zahrnují zejména vyhloubení terénu těžkou stavební technikou a jeho rozčlenění na jednotlivé zóny s různou hloubkou pro různé druhy rostlin a případně také ke koupání. Poté již na dno položíme jezírkovou fólii, vzniklé terasy pokryjeme štěrkem a na břehy položíme větší kameny a rostliny.

Nakonec kolem vzniklé nádrže

provedeme finální jemné úpravy terénu. Terénní úpravy jsou nezbytné při zakládání nové zahrady, při její rekonstrukci, před založením trávníku i před vybudováním jezírka. Využitím našich služeb získáte spolehlivého a zkušeného partnera s moderní stavební technikou a silným důrazem na chytrá a šetrná řešení.

Uvažujete o vybudování nové zahrady? Nebo jen chcete zrenovovat stávající? Rádi byste si založili trávník před domem? Nebo vybudovali okrasné jezírko na zahradě? Obáváte se náročných terénních prací? Potřebujete poradit? Obraťte se na nás a rádi Vám pomůžeme s jakoukoliv úpravou Vaší zahrady!