Vytvoření projektu

V této fázi vytvoříme návrh nové zahrady podle Vašich požadavků a očekávání. Jádrem projektu je základní rozvržení jednotlivých prvků zahradní architektury jako jsou zahradní stavby, vodní prvky a okrasné záhony, keře a stromy. V tomto nákresu zvýrazníme také funkce různých částí zahrady, především funkci obytnou, užitkovou a rekreační. Projekt dále obsahuje osazovací plán, výkresy technických detailů, především co se týče závlahového systému a vodních prvků a jejich technického zázemí, dále výkaz výměr, seznam navrhovaných rostlin a průvodní zprávu. Při práci na návrhu se vždy snažíme maximálně spolupracovat s klientem, abychom co nejlépe pochopili jeho potřeby a optimálně je zapracovali do řešení zahrady. Na požádání můžeme také vypracovat vícero variant, zpravidla dvě nebo tři, aby si zadavatel mohl sám vybrat. Hotový projekt pak lze zpracovat v podobě 3D náhledů nebo pohledů na jednotlivá roční období a pozdější léta růstu. Součástí návrhu je také prováděcí projekt, který definuje konkrétní kroky při realizaci tak, aby vše proběhlo rychle a hladce. Vytvoření celého návrhu může trvat od jednoho dne u jednoduché výsadby až po několik týdnů v případě rozsáhlejších projektů se zahradními stavbami a vodními prvky. Obecně lze říci, že čím kvalitnější a hodnotnější zahradu klient požaduje, tím déle trvá příprava projektu. Jedině tak můžeme garantovat vysokou kvalitu díla a zajistit bezchybný průběh všech prací. Lépe je tedy počítat spíše s několikatýdenní přípravou a poptávat realizaci zahrady s náležitým předstihem.